Jak przygotować dziecko do noszenia Holtera EKG? Praktyczne porady dla rodziców

Artykuły (wg tematów):

Holter EKG
Holter Ciśnieniowy, RR, AMBP
EKG – Badanie, Rejestrator, Opis
Chrapanie i Bezdech Senny
Objawy i Choroby Serca
Zdrowie (Porady, Ciekawostki)

wybierz kategorię:

Jak Przygotować Dziecko Do Noszenia Holtera Ekg Praktyczne Porady Dla Rodziców

Treść artykułu “Jak przygotować dziecko do noszenia Holtera EKG Praktyczne porady dla rodziców ” została zweryfikowana przez kardiologa jako treść informacyjna dla pacjentów.

Spis treści

Badanie Holter EKG dla dzieci to nieinwazyjny test, który rejestruje aktywność elektryczną serca przez 24 godziny lub dłużej, będący kluczowym narzędziem w wykrywaniu nieprawidłowości funkcji serca, takich jak nieregularne rytmy serca, zmiany tętna i pauzy w biciu serca. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wykrywania rzadkich zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza w sytuacjach niewyjaśnionych omdleń, zawrotów głowy czy bólów głowy. Dostępność Holter EKG dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych, w tym u noworodków, sprawia, że jest to uniwersalne narzędzie diagnostyczne, które może być wykorzystywane dla szerokiego zakresu wskazań.

Przygotowanie do badania i jego przebieg są stosunkowo proste, co umożliwia dzieciom i ich rodzicom łatwiejsze podejście do tej procedury. W kolejnych sekcjach artykułu dokładnie omówimy, co to jest holter, jakie są wskazania do wykonania badania holter ekg u dzieci, jak należy przygotować dziecko do badania oraz jakie wyniki można oczekiwać po jego wykonaniu, zachowując przy tym podejście oparte na najnowszych doniesieniach i bezpieczeństwie pacjenta.

 

Czym jest badanie Holter EKG?

Badanie Holter EKG to rodzaj monitorowania elektrokardiograficznego (EKG), które odbywa się przez 24 h do kilku dni, a jego celem jest zarejestrowanie aktywności elektrycznej serca w ciągu całego dnia, co pozwala na wykrycie nieprawidłowości, które mogą nie być widoczne podczas standardowego badania EKG trwającego tylko kilka minut. Oto kluczowe informacje dotyczące tego badania:

Skład urządzenia i sposób użycia:

 • Holter EKG składa się z małego, przenośnego urządzenia rejestrującego, które jest połączone z elektrodami przymocowanymi do klatki piersiowej pacjenta.
 • Elektrody są jednorazowego użytku i są specjalnie dostosowane do rozmiaru dzieci, co minimalizuje dyskomfort podczas noszenia urządzenia.
 • Pacjent nosi urządzenie przez cały okres monitorowania, wykonując codzienne czynności i rejestrując wszelkie objawy w dzienniku, co pomaga w późniejszej analizie wyników.

Diagnostyka i bezpieczeństwo:

 • Holter EKG jest stosowany do diagnozowania różnych stanów serca, takich jak arytmie, niedokrwienie czy niewydolność serca, oraz do oceny skuteczności leków regulujących rytm serca.
 • Jest to metoda nieinwazyjna i bezpieczna dla pacjentów w każdym wieku, w tym dla kobiet w ciąży oraz dzieci.
 • Chociaż urządzenie jest zazwyczaj dobrze tolerowane, w rzadkich przypadkach może wystąpić łagodna reakcja alergiczna na żel elektrodowy.

Analiza wyników:

 • Po zakończeniu monitorowania urządzenie jest zwracane, gdzie dane są analizowane przez kardiologa, co zwykle trwa od 1 do 3 dni.
 • Wyniki mogą ujawnić różne nieprawidłowości w aktywności elektrycznej serca, takie jak arytmie, bradykardia, tachykardia czy blok serca.

 

Wskazania do badania Holter EKG u dzieci

Badanie Holter EKG jest zalecane w różnych sytuacjach, które mogą wskazywać na problemy z rytmem serca u dzieci. Poniżej przedstawiono główne wskazania do przeprowadzenia tego badania:

Objawy sugerujące zaburzenia rytmu serca:

 • Niewyjaśnione omdlenia, zawroty głowy lub uczucie lekkiego oszołomienia mogą być sygnałem, że dziecko wymaga szczegółowej diagnostyki rytmu serca.
 • Palpitacje lub nieregularne bicie serca są często związane z arytmiami, które można zidentyfikować dzięki monitorowaniu Holter EKG.
 • Nietolerancja wysiłku fizycznego, objawiająca się dusznością lub bólami w klatce piersiowej, może sugerować anginę pectoris.

Specyficzne stany zdrowia i ryzyko:

 • Po przebytym udarze mózgu lub przemijającym ataku niedokrwiennym (TIA), monitorowanie Holterem może pomóc w ocenie ryzyka kolejnych zdarzeń.
 • Dzieci po ataku serca, z rozpoznaną kardiomiopatią rozstrzeniową lub przerostową, a także te, które są w grupie wysokiego ryzyka nagłej śmierci sercowej.
 • Syndrom Wolff-Parkinson-White’a, dysplazja prawokomorowa arytmogenna oraz inne genetyczne predyspozycje do niebezpiecznych arytmii.

Monitorowanie po zabiegach medycznych:

 • Ocena funkcji serca po zabiegach medycznych, takich jak ablacje, implantację rozrusznika czy operacje kardiologiczne, jest kluczowa dla zaplanowania dalszego leczenia i monitorowania efektów terapii.

 

Każde z tych wskazań wymaga indywidualnego podejścia oraz ścisłej współpracy z lekarzem specjalistą, który na podstawie objawów i historii medycznej dziecka zaleci odpowiednie badania. Holter EKG umożliwia ciągłą obserwację pracy serca przez 24 godziny lub dłużej, co jest szczególnie ważne w przypadkach, gdy objawy są przemijające i trudne do zdiagnozowania podczas standardowego badania EKG. Badanie Holter EKG jest szczególnie przydatne w przypadkach, gdy objawy, takie jak zawroty głowy, omdlenia czy palpitacje, występują sporadycznie i mogą umknąć podczas krótkotrwałego badania EKG. Dzięki ciągłemu monitorowaniu możliwe jest uzyskanie dokładniejszego obrazu funkcjonowania serca, co jest kluczowe w zapewnieniu skutecznej diagnozy i leczenia.

 

Jak przygotować dziecko do noszenia Holtera EKG?

Przygotowanie do badania Holter EKG u dzieci jest proste i nie wymaga szczególnych środków, jednak istnieje kilka kroków, które warto podjąć, aby zapewnić dokładność i komfort badania:

Przygotowanie fizyczne:

 • Ważne jest również odpowiednie fizyczne przygotowanie dziecka do noszenia holtera EKG. Przed nałożeniem urządzenia, należy upewnić się, że skóra dziecka jest czysta i sucha. Należy unikać stosowania balsamów, olejków lub kremów na skórze, ponieważ mogą one utrudnić przyczepienie elektrod.
 • Przy wyborze ubrania dla dziecka, warto zwrócić uwagę na to, aby było ono luźne i wygodne. Najlepiej, jeśli ubranie ma cienkie ramiączka lub krótkie rękawy, aby umożliwić łatwe przymocowanie elektrod do skóry.
 • Należy również pamiętać o tym, że dziecko będzie musiało nosić holter EKG przez całą dobę, więc warto wybrać ubranie, które jest odpowiednie dla pogody i aktywności, które dziecko planuje wykonywać. Ubranie powinno być dostosowane do warunków atmosferycznych, aby dziecko nie odczuwało dyskomfortu z powodu nadmiernej ilości ubrań lub przemoczonej odzieży.

Zachowanie codziennych nawyków:

 • Dziecko powinno kontynuować przyjmowanie regularnych leków, jeśli takie są przepisane, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Przygotowanie emocjonalne:

 • Ważne jest, aby przed badaniem wyjaśnić dziecku na czym polega procedura. Tłumaczenie, że elektrody są bezpieczne i nie powodują bólu, może pomóc zminimalizować stres i niepokój. Można użyć prostego języka, dostosowanego do wieku dziecka, aby łatwiej zrozumieć, co się dzieje.
 • Jednym ze sposobów na pomaganie dziecku w radzeniu sobie z tymi emocjami jest rozmowa. Można rozmawiać z dzieckiem o jego obawach i lękach związanych z noszeniem holtera EKG. Ważne jest, aby wysłuchać dziecka i zapewnić mu wsparcie emocjonalne. Można również podzielić się z dzieckiem swoimi doświadczeniami lub historiami innych dzieci, które miały nosić holter EKG. To może pomóc dziecku poczuć się bardziej zrozumianym i pewnym.
 • Można również zaproponować dziecku jakąś nagrodę po zakończeniu noszenia Holtera, aby zmotywować je i sprawić, żeby czuło się zrozumiane.

Podczas badania:

 • Podczas założenia holtera EKG, zwróć uwagę dziecka na coś, co je interesuje, aby odwrócić jego uwagę od samej procedury. Może to być ulubiona zabawka, książeczka czy filmik.
 • W trakcie zakładania urządzenia Holter EKG zostaną przyklejone elektrody do klatki piersiowej dziecka.
 • Elektrody te przekazują sygnały do rejestratora, który zapisuje aktywność elektryczną serca, tworząc wykres zwanym EKG.

Bezpieczeństwo i komfort:

 • Badanie jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. W rzadkich przypadkach może wystąpić łagodna reakcja alergiczna na żel elektrodowy, jednak jest to zjawisko minimalne.
 • Przygotowanie do badania Holter EKG nie wymaga specjalnych środków, jednak podstawowe kroki takie jak czystość skóry i przygotowanie emocjonalne są kluczowe dla komfortu i dokładności wyników.

 

Przebieg badania Holter EKG u dzieci

Zakładanie urządzenia Holter EKG:

 • Dziecko leży albo siedzi, a do klatki piersiowej zostają przyklejone elektrody.
 • Elektrody łącza się z rejestratorem kabelkami. Rejestrator mocowany jest do paska albo smyczy na szyj.

Czas trwania i prowadzenie dziennika:

 • Badanie może trwać od 24 godzin do 7 dni, w zależności od zaleceń lekarza.
 • Podczas badania dziecko powinno prowadzić dziennik swoich działań i objawów, co pomoże lekarzowi skorelować zarejestrowane dane z aktywnościami i objawami dziecka.

Działania podczas badania:

 • Dziecko może wykonywać swoje codzienne czynności, takie jak zabawa, ćwiczenia i sen, jednak powinno unikać intensywnych wysiłków fizycznych.
 • Ważne jest, aby dziecko/rodzic sprawdzało elektrody okresowo i utrzymywało urządzenia elektroniczne co najmniej 20 cm od rejestratora, aby uniknąć zakłóceń.

Analiza wyników:

 • Po zakończeniu badania, urządzenie jest zwracane do placówki medycznej, gdzie dane są analizowane przez specjalistę, który interpretuje dane i dostarcza raport lekarzowi prowadzącemu dziecko.
 • Wyniki badania Holter EKG są interpretowane przez kardiologa, który może zidentyfikować różne nieprawidłowości, takie jak arytmie, bradykardia, tachykardia czy blok serca.

 

Co robić, gdy dziecko odklei elektrody albo zdejmie Holtera ?

W przypadku, gdy gdy dziecko odklei elektrody albo zdejmie Holtera, istotne jest podjęcie odpowiednich kroków, aby zapewnić ciągłość i dokładność zbierania danych:

Natychmiastowe reagowanie:

 • Jeśli urządzenie Holter EKG zostanie zdjęte, należy je jak najszybciej ponownie założyć, aby zapewnić ciągłość zbierania danych.
 • Holter należy założyć wg instrukcji.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia urządzenia:

 • Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone w trakcie badania, kluczowe jest skontaktowanie się z centrum medycznym w celu uzyskania instrukcji, jak należy postąpić.
 • Może okazać się konieczne uzyskanie zastępczego urządzenia, aby dokończyć test.

Zachowanie czujności w przypadku problemów z funkcjonowaniem urządzenia:

 • W sytuacji, gdy urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo np.:świeci się czerwona albo pomarańczowa dioda, nie świeci się zielona dioda, kabel wypada z rejestratora – niezbędne jest skontaktowanie się z centrum medycznym w celu uzyskania pomocy.
 • W zależności od sytuacji, test może wymagać przełożenia lub powtórzenia, aby zapewnić dokładność zbieranych danych.

Odklejenie się elektrod:

 • W sytuacji, gdy elektroda odkleiła się albo źle przylega należy wziąć nową zapasową i przykleić ją w miejscu starej.
 • Dokładne przestrzeganie tych kroków jest kluczowe, aby wyniki badania Holter EKG były wiarygodne i mogły być prawidłowo interpretowane przez kardiologów.

 

Jak wygląda życie codzienne z urządzeniem Holtera?

Podczas badania Holter EKG codzienne życie z urządzeniem wymaga przestrzegania kilku prostych zasad, które zapewniają dokładność pomiarów oraz komfort pacjenta:

Codzienne czynności i dbałość o elektrody:

 • Dziecko powinno wykonywać swoje zwykłe codzienne aktywności, jednocześnie regularnie sprawdzając, czy elektrody są mocno przymocowane do ciała.
 • Ważne jest, aby utrzymywać urządzenie Holtera oraz elektrody w suchym stanie i unikać ich zanurzania w wodzie. Oznacza to, że w czasie trwania badania należy unikać kąpieli i pryszniców.

Zachowanie dystansu od urządzeń elektronicznych:

 • Podczas noszenia urządzenia Holter EKG, pacjenci powinni unikać używania urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, takich jak: koce i poduszki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, wykrywacz metali.

Zestaw do badania:

 • Razem z urządzeniem Holter EKG pacjent dostaje: instrukcję założenia i zdjęcia holtera, schemat przyklejania elektrod, zapasowe elektrody, dziennik aktywności pacjenta.
 • Przestrzeganie tych prostych zasad pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników badania, jednocześnie minimalizując dyskomfort związany z noszeniem urządzenia Holter EKG.

 

Analiza wyników badania Holter EKG

Analiza wyników badania Holter EKG jest kluczowym etapem, który pozwala na dokładne zrozumienie stanu zdrowia serca pacjenta. Oto jak przebiega ten proces:

Analiza danych przez kardiologa:

 • Po zakończeniu monitorowania, urządzenie Holter EKG jest zwracane do centrum medycznego.
 • Kardiolog analizuje zarejestrowaną aktywność serca, szukając wszelkich nieprawidłowości w rytmie serca, takich jak arytmie, tachykardia czy bradykardia.

Parametry oceniane w wynikach:

 • Do kluczowych parametrów ocenianych podczas analizy należą: maksymalna, minimalna i średnia częstość rytmu serca, liczba przedwczesnych skurczów przedsionkowych (PAC) i komorowych (PVC), a także ewentualne epizody niedokrwienia.
 • Wyniki mogą również wskazywać na skuteczność przyjmowanych leków sercowych lub działanie rozrusznika.

Dostarczanie wyników:

 • Raport z badania, zawierający wykresy EKG oraz opis wykrytych nieprawidłowości, jest podpisywany przez kardiologa.

 

Podczas analizy wyników badania Holter EKG, ważne jest, aby pacjenci nie próbowali samodzielnie interpretować wyników, lecz zawsze konsultowali je z lekarzem. Taka współpraca zapewnia nie tylko dokładną diagnozę, ale także odpowiednie podejście do dalszego leczenia i monitorowania stanu zdrowia.

 

Potencjalne komplikacje badania Holter EKG u dzieci

Podczas badania Holter EKG u dzieci, choć jest to metoda bezpieczna i nieinwazyjna, mogą wystąpić pewne komplikacje, głównie związane ze skórą. Oto główne potencjalne komplikacje, które warto znać:

Podrażnienie skóry:

 • Urządzenie może wywołać podrażnienie skóry z powodu mechanicznego działania elektrod lub reakcji alergicznej. Objawy takie jak zaczerwienienie, obrzęk czy swędzenie mogą wystąpić, szczególnie jeśli skóra dziecka jest wrażliwa na żel używany na elektrodach.
 • W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na żel elektrodowy, może być konieczne zastosowanie alternatywnego żelu lub zmiana typu elektrod.

Reakcje alergiczne:

 • Chociaż rzadkie, łagodne reakcje alergiczne na żel elektrodowy mogą wystąpić. Objawy mogą obejmować lekkie zaczerwienienie i swędzenie w miejscach, gdzie elektrody mają kontakt ze skórą.
 • W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej, zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem, aby ocenić sytuację i potencjalnie dostosować materiały używane do badania.

Kwestie związane z przygotowaniem skóry:

 • Należyte przygotowanie skóry przed założeniem elektrod jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka podrażnień. Obejmuje to dokładne oczyszczenie skóry i, w razie potrzeby, delikatne ogolenie obszarów, na których będą umieszczone elektrody, aby uniknąć dodatkowego podrażnienia.

 

Podsumowanie

Badanie Holter EKG dla dzieci stanowi istotne narzędzie diagnostyczne, umożliwiające ciągły monitoring pracy serca i identyfikację nieprawidłowości, które mogłyby umknąć podczas standardowych badań EKG. Przedstawiony przegląd wskazań, przygotowania oraz przebiegu badania podkreśla jego uniwersalność i znaczenie w opiece pediatrycznej oraz kardiologicznej, oferując kompleksowy wgląd w stan zdrowia serca u dzieci.

Podsumowując, wdrożenie badania Holter EKG w diagnostyce kardiologicznej dzieci przyczynia się nie tylko do poprawy jakości wykrywania i monitorowania arytmii oraz innych zaburzeń serca, ale także oferuje rodzicom i opiekunom spokój ducha. Odpowiednie przygotowanie i realizacja tego typu badania zapewniają cenne informacje potrzebne do optymalizacji planu leczenia, podkreślając jego wartość w zapewnianiu kompleksowej opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co to jest Holter EKG i dlaczego może być konieczne noszenie go przez dziecko?

Holter EKG to urządzenie służące do monitorowania aktywności elektrycznej serca przez określony czas, zazwyczaj 24-48 godzin. Może być konieczne noszenie go przez dziecko w celu zarejestrowania potencjalnych arytmii lub innych zaburzeń rytmu serca.

2. Jak wyjaśnić dziecku potrzebę noszenia Holtera EKG?

Należy w jasny i spokojny sposób wytłumaczyć dziecku, że noszenie Holtera EKG pomoże lekarzom zrozumieć, jak pracuje jego serce, co może pomóc w diagnozie i leczeniu ewentualnych problemów zdrowotnych.

3. Jak przygotować dziecko psychicznie do noszenia Holtera EKG?

Ważne jest, aby rozmawiać z dzieckiem o noszeniu urządzenia, wysłuchać jego obaw i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Można również zaproponować dziecku jakąś nagrodę po zakończeniu noszenia Holtera, aby zmotywować je i sprawić, żeby czuło się zrozumiane.

4. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące aktywności fizycznej podczas noszenia Holtera EKG?

Dziecko powinno unikać zanurzania urządzenia w wodzie oraz aktywności, która może spowodować uszkodzenie lub przemieszczenie elektrod. Warto omówić z dzieckiem, na co powinno zwrócić uwagę podczas noszenia urządzenia.

5. Jakie są kroki przygotowawcze przed założeniem Holtera EKG?

Przed założeniem Holtera EKG należy upewnić się, że dziecko jest czyste i suche, a skóra na miejscu przyłożenia elektrod jest wolna od kremów, oliwek czy innych substancji, które mogą zakłócać przewodzenie.

6. Czy istnieją jakieś specjalne zalecenia dotyczące ubioru podczas noszenia Holtera EKG?

Dziecko powinno nosić luźne i wygodne ubrania, które nie będą uciskać ani drażnić skóry w miejscach, gdzie zamocowane będą elektrody.

7. Jak pomóc dziecku w zrozumieniu procedury założenia Holtera EKG?

Można pokazać dziecku zdjęcia lub filmy przedstawiające proces założenia Holtera EKG, aby przybliżyć mu, jak będzie wyglądać ta procedura.

8. Czy istnieją jakieś specjalne czynności, których należy unikać podczas noszenia Holtera EKG?

Dziecko powinno unikać manipulowania elektrodami oraz unikać mocnego pocierania lub drapania skóry w miejscach, gdzie zamocowane są elektrody.

9. Jakie są najczęstsze obawy dzieci związane z noszeniem Holtera EKG i jak sobie z nimi radzić?

Najczęstszą obawą dzieci jest dyskomfort związany z noszeniem urządzenia i obawa przed jego zakładaniem. Ważne jest, aby uspokoić dziecko, wysłuchać jego obaw i zapewnić wsparcie.

10. Jakie są możliwe skutki uboczne noszenia Holtera EKG?

Skutki uboczne noszenia Holtera EKG są zazwyczaj minimalne. Może pojawić się lekkie zaczerwienienie lub podrażnienie skóry w miejscu, gdzie zamocowane są elektrody.

11. Czy istnieją jakieś szczególne zalecenia dotyczące mycia podczas noszenia Holtera EKG?

Należy unikać moczenia urządzenia. Warto poinstruować dziecko, jak delikatnie obchodzić się z miejscami, gdzie zamocowane są elektrody.

12. Jakie są kroki postępowania w przypadku, gdy dziecko odczuwa dyskomfort podczas noszenia Holtera EKG?

W przypadku dyskomfortu należy skonsultować się z personelem medycznym. Może okazać się konieczne dostosowanie umiejscowienia elektrod lub innych parametrów noszenia urządzenia.

13. Jakie są oczekiwane efekty noszenia Holtera EKG?

Oczekiwane efekty to rejestrowanie aktywności serca przez określony okres czasu w celu oceny jego funkcjonowania.

14. Jak pomóc dziecku w utrzymaniu spokoju podczas noszenia Holtera EKG?

Można zachęcić dziecko do wykonywania codziennych czynności i zajęć, które lubi, aby odwrócić uwagę od noszenia urządzenia i zachować spokój.

15. Czy istnieją jakieś specjalne zalecenia dotyczące diety podczas noszenia Holtera EKG?

Dziecko może normalnie jeść i pić podczas noszenia urządzenia. Nie ma specjalnych zaleceń dietetycznych związanych z noszeniem Holtera EKG.

16. Jak długo trzeba nosić Holtera EKG?

Czas noszenia Holtera EKG zazwyczaj wynosi 24-48 godzin, w zależności od zaleceń lekarza.

17. Czy istnieją jakieś czynności, których dziecko nie powinno wykonywać podczas noszenia Holtera EKG?

Dziecko powinno unikać manipulowania urządzeniem, moczenia go w wodzie oraz wykonywania aktywności, która może spowodować uszkodzenie urządzenia.

18. Jakie są kroki po zakończeniu noszenia Holtera EKG?

Po zakończeniu noszenia Holtera EKG należy skonsultować się z lekarzem w celu przekazania urządzenia i ewentualnej analizy wyników.

19. Czy noszenie Holtera EKG jest bolesne?

Noszenie Holtera EKG jest zazwyczaj bezbolesne. Może jedynie powodować pewien dyskomfort związany z obecnością urządzenia na ciele.

20. Jakie są korzyści noszenia Holtera EKG dla zdrowia dziecka?

Noszenie Holtera EKG może pomóc lekarzom w diagnozowaniu ewentualnych problemów z rytmem serca, co może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia dziecka.

 

udostępnij innym na: