Rejestrator arytmii EKG 1-kanałowy 2-tygodnie

Proszę wybrać datę rozpoczęcia badania
 • maj 2024
 • pon.
 • wt.
 • śr.
 • czw.
 • pt.
 • sob.
 • niedz.
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Nie wybrano daty

Rejestrator Arytmii 1-Kanalowy

Zestaw Rejestrator arytmii EKG zawiera:

 • Rejestrator arytmii EKG Kardia Mobile 
 • nielimitowana ilośc wykonanych EKG
 • automatyczna detekcja arytmii
 • pomoc w czasie całego badania
 • dziennik aktywności pacjenta
Co zawiera zestaw?
 • Rejestrator Arytmii EKG Kardia Mobile
 • możliwość wykonania nielimitowanej ilości badań EKG przez 2 tygodnie
 • automatyczna detekcja arytmii przez urządzenie (migotanie przedsionków, bradykardia, tachykardia, rytm zatokowy z SVE, rytm zatokowy z szerokim QRS i rytm zatokowy z PVC)
 • nasza pomoc w czasie całego badania
 • dziennik aktywności pacjenta
Szczegółowy opis usługi
Rejestrator Arytmii EKG – usługa pozwala na 2-tygodniowy monitoring EKG w warunkach domowych (podobnie jak Holter zdarzeniowy lecz bez potrzeby przyklejania elektrod do ciała pacjenta).

Jest to wygodna opcją dla pacjentów, którzy nie chcą (z różnych powodów, np. higieny czy rodzaju wykonywanej pracy) mieć ciągle naklejonych elektrod na klatkę piersiową (jak w badaniu Event Holter – Holter zdarzeniowy).

 

Opis usługi:

 • udostępniamy rejestrator arytmii EKG (Kardia Mobile) na okres 2 tygodni
 • w tym czasie możesz wykonać nielimitowaną liczbę badań EKG
 • urządzenie posiada wbudowany algorytm wykrywania arytmii (migotanie przedsionków, bradykardia, tachykardia, rytm zatokowy z SVE, rytm zatokowy z szerokim QRS i rytm zatokowy z PVC)
 • w cenie usługi jest analiza 14 przesłanych (po zakończeniu badania) zapisów EKG przez naszego kardiologa – istnieje możliwość dokupienia dodatkowej ilości analiz (opcja pojawi się w kolejnym kroku zamówienia)
 • w każdej chwili możesz wysłać aktualnie wykonane EKG do naszego kardiologa – oddzielna usługa dostępna tutaj >
Kiedy zamówić Rejestrator EKG?
Rzadko występujące napadowe arytmie serca


Rejestrator Arytmii EKG jest przydatny w sytuacjach rzadko występujących napadów arytmii, których nie można zarejestrować w badaniu Holtera EKG. Jest też wygodną opcją dla pacjentów, którzy nie chcą (z różnych powodów, np. higieny czy rodzaju wykonywanej pracy) mieć ciągle naklejonych elektrod na klatkę piersiową (jak w badaniu Holter EKG).

Monitorowanie skuteczności zabiegu ablacji i kardiowersji elektrycznej i leczenia farmakologicznego zaburzeń rytmu serca.
Nieiwazyjny i zminiaturyzowany Rejestrator Arytmii EKGsprawdza się w ocenie skuteczności wykonanej ablacji zaburzeń rytmu serca, po kardiowersji elektrycznej i w czasie leczenia farmakologicznego (leki antyarytmiczne – ocena skuteczności i ewentualnych działań nieporządanych leków) zaburzeń rytmu serca.

Jak wygląda Rejestrator EKG?
Małe urządzenie wielkości karty kredytowej


Rejestrator Arytmii EKG jest małym, dyskretnym urządzeniem, wielkości karty kredytowej, które mieści się łatwo w kieszeni, portfelu czy portponetce.

Nie wymaga naklejenia elektrod na klatkę piersiową


Rejestrator Arytmii EKG jest zsynchronizowany z twoim telefonem komórkowym, który wyświetla zapis Twojego EKG. Zarejestrowane EKG możesz przesłać natychmiast lub po jakimś czasie do nas do jego analizy.

Umożliwia rejestrację EKG, nawet do kilkunastu miesięcy


Rejestrator Arytmii EKG, mimo że jest zminiaturyzowanym urządzeniem medycznym, ma bardzo wytrzymałą baterię umożliwiającą jego pracę nawet do 200h.

Czas rejestracji pojedynczego zapisu EKG nawet do 5 minut


Czas trwania pojedynczego zapisu EKG można dowolnie ustawiać z poziomu telefonu komórkowego. Pojedynczy zapis EKG może trwać nawet 5 minut. Jakość zapisu jest na bieżąco monitorowana w czasie wykonywania badania EKG.

Jednoczasowo rejestruje 1 kanał EKG


Oferujemy dwa rodzaje rejestratorów arytmii serca umożliwiających:
- standardowy zapis EKG 1-kanałowy (wystarcza do rozpoznania większości zaburzeń rytmu serca)
- zaawansowany zapis EKG 6-kanałowy (dodatkowe dane z 6 kanałów EKG pozwalają na dokładniejszą diagnozę)

Wymaga uruchomienia przez pacjenta lub inna osobę


Rejestrator arytmii jest na stałe zsynchronizowany w Twoim telefonem komórkowym. Aby rozpocząć rejestrację EKG należy położyć min. 2 palce pacjenta na elektrodach urządzenia.

Singleleadekg Doktor Ekg - Badania Serca W Domu

Co rozpozna Rejestrator Arytmii?
Jakie zaburzenia rytmu są automatycznie rozpoznawane przez Rejestrator Arytmii EKG?

 • migotanie przedsionków
 • bradykardia
 • tachykardia
 • rytm zatokowy z SVE
 • rytm zatokowy z szerokim QRS
 • rytm zatokowy z PVC

 

Jakie zaburzenia rytmu serca może rozpoznać kardiolog na podstawie przesłanych EKG opisuje poniższe zestawienie?

Czy rejestrator arytmii EKG pomoże rozpoznać zaburzenia rytmu serca? tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w znalezieniu przyczyny zasłabnięć?tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w znalezieniu przyczyny utrat przytomności?tylko jeśli zapis wykona osoba postronna
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przyczynę kołatania serca?tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przyczynę duszności związanej z zaburzeniami rytmu serca?raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przyczynę bólu w klatce piersiowej związanego z zaburzeniami rytmu serca?
raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna migotanie przedsionków? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna trzepotanie przedsionków? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS? tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w określeniu określeniu typu częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w określeniu określeniu typu częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS?nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna dodatkowe pobudzenia komorowe?tak
Czy rejestrator arytmii EKG zlokalizuje dodatkowe pobudzenia komorowe?nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna dodatkowe pobudzenia przedsionkowe?raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG zlokalizuje dodatkowe pobudzenia przedsionkowe?nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zaburzenia przewodzenia komorowego? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna bloki odnóg lub wiązek pęczka Hisa?nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna blok przedsionkowo-komorowy 1-go stopnia?tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna blok przedsionkowo-komorowy 2-go stopnia?tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna blok przedsionkowo-komorowy 3-go stopnia (całkowity)?tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zahamowanie zatokowe serca? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna niewydolności węzła zatokowego serca? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zaburzenia pracy stymulatora serca? raczej nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zaburzenia pracy kardiowertera-defibrylatora serca? raczej nie
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w diagnostyce bólu w klatce piersiowej związanego z niedokrwieniem mięśnia serca? raczej nie
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w diagnostyce duszności w klatce piersiowej związanego z niedokrwieniem mięśnia serca?nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zawał (świeży lub przebyty) czy niedokrwienie mięśnia serca? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przerost mięśnia serca? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przeciążenie mięśnia serca?
nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna drogę dodatkową (preekscytacja, zespół WPW)? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże zlokalizować drogę dodatkowej (preekscytacja, zespół WPW)? nie
Oczekiwanie na wynik
 • Automatyczne analizy wykonanych EKG są dostępne bezpośrednio po wykonaniu badania w aplikacji
 • Ocena EKG przez kardiologa jest dostępna po zakończeniu badania i przesłaniu zapisów EKG do nas wraz z urządzeniem (ilość zapisów EKG do indywidualnej oceny przez kardiologia jest uzależniona od wybranego pakietu – kolejny krok zamówienia)
 • Oferujemy również możliwość wysyłania zapisów EKG na bieżąco do oceny kardiologa – opcja dodatkowa
 • Standardowo opis przesłanych EKG (po zakończeniu badania) do 3 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do nas.
 • Na życzenie pacjenta (opcja zamówienia) wykonujemy analizę w pierwszej kolejności i wysyłamy wynik do 24h na podany w zamówieniu adres email.
Konsultacja kardiologiczna
 • możliwość konsultacji z kardiologiem
 • oferujemy dwa rodzaje konsultacji: tele-konsultację telefoniczną lub kontakt poprzez formularz email
Badanie w domu pacjenta
 • wysyłamy przesyłką kurierską lub do paczkomatu i odbieramy z domu pacjenta

Medium Doktor Ekg - Badania Serca W Domu

Bezpieczeństwo i higiena
 • wysyłamy urządzenie zdezynfekowane i zapakowane w zamknięte zgrzewem opakowanie jednorazowe do sterylizacji

 

Opis usługi:
 • udostępniamy rejestrator arytmii EKG (Kardia Mobile) na okres 2 tygodni
 • w tym czasie możesz wykonać nielimitowaną liczbę badań EKG
 • urządzenie posiada wbudowany algorytm wykrywania arytmii (migotanie przedsionków, bradykardia, tachykardia, rytm zatokowy z SVE, rytm zatokowy z szerokim QRS i rytm zatokowy z PVC)
 • w cenie usługi jest analiza 10 przesłanych (po zakończeniu badania) zapisów EKG przez naszego kardiologa - istnieje możliwość dokupienia dodatkowej ilości analiz (opcja pojawi się w kolejnym kroku zamówienia)
 • w każdej chwili możesz wysłać aktualnie wykonane EKG do naszego kardiologa - oddzielna usługa dostępna tutaj >

 

Kiedy warto zamówić rejestrator arytmii serca?

Rzadko występujące napadowe arytmie serca
Rejestrator arytmii jest przydatny w sytuacjach rzadko występujących napadów arytmii, których nie można zarejestrować w badaniu Holtera EKG. Jest też wygodną opcją dla pacjentów, którzy nie chcą (z różnych powodów, np. higieny czy rodzaju wykonywanej pracy) mieć ciągle naklejonych elektrod na klatkę piersiową (jak w badaniu Holter EKG)

Małe urządzenie wielkości karty kredytowej
Rejestrator arytmii jest małym, dyskretnym urządzeniem, wielkości karty kredytowej, które mieści się łatwo w kieszeni, portfelu czy portponetce.

Nie wymaga naklejenia elektrod na klatkę piersiową
Rejestrator arytmii jest zsynchronizowany z twoim telefonem komórkowym, który wyświetla zapis Twojego EKG. Zarejestrowane EKG możesz przesłać natychmiast lub po jakimś czasie do nas do jego analizy – masz własne konto pacjenta do przesyłania Twoich zapisów EKG.

Umożliwia rejestrację EKG, nawet do kilkunastu miesięcy
Rejestrator arytmii, mimo że jest zminiaturyzowanym urządzeniem medycznym, ma bardzo wytrzymałą baterię umożliwiającą jego pracę nawet do 200h.

Czas rejestracji pojedynczego zapisu EKG nawet do 5 minut
Czas trwania pojedynczego zapisu EKG można dowolnie ustawiać z poziomu telefonu komórkowego. Pojedynczy zapis EKG może trwać nawet 5 minut. Jakość zapisu jest na bieżąco monitorowana w czasie wykonywania badania EKG.

Jednoczasowo rejestruje 1 kanał EKG
Oferujemy dwa rodzaje rejestratorów arytmii serca umożliwiających:
- standardowy zapis EKG 1-kanałowy (wystarcza do rozpoznania większości zaburzeń rytmu serca)
- zaawansowany zapis EKG 6-kanałowy (dodatkowe dane z 6 kanałów EKG pozwalają na dokładniejszą diagnozę)

Wymaga uruchomienia przez pacjenta lub inna osobę
Rejestrator arytmii jest na stałe zsynchronizowany w Twoim telefonem komórkowym. Aby rozpocząć rejestrację EKG należy położyć min. 2 palce pacjenta na elektrodach urządzenia.

 

Jakie zaburzenia rytmu są automatycznie rozpoznawane przez Rejestrator Arytmii EKG:
 • migotanie przedsionków
 • bradykardia
 • tachykardia
 • rytm zatokowy z SVE
 • rytm zatokowy z szerokim QRS
 • rytm zatokowy z PVC

 

Jakie zaburzenia rytmu serca może rozpoznać kardiolog na podstawie przesłanych EKG opisuje poniższe zestawienie:
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże rozpoznać zaburzenia rytmu serca? tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w znalezieniu przyczyny zasłabnięć? tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w znalezieniu przyczyny utrat przytomności? tylko jeśli zapis wykona osoba postronna
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przyczynę kołatania serca? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przyczynę duszności związanej z zaburzeniami rytmu serca? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przyczynę bólu w klatce piersiowej związanego z zaburzeniami rytmu serca? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna migotanie przedsionków? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna trzepotanie przedsionków? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS? tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w określeniu określeniu typu częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w określeniu określeniu typu częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna dodatkowe pobudzenia komorowe? tak
Czy rejestrator arytmii EKG zlokalizuje dodatkowe pobudzenia komorowe? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna dodatkowe pobudzenia przedsionkowe? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG zlokalizuje dodatkowe pobudzenia przedsionkowe? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zaburzenia przewodzenia komorowego? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna bloki odnóg lub wiązek pęczka Hisa? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna blok przedsionkowo-komorowy 1-go stopnia? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna blok przedsionkowo-komorowy 2-go stopnia? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna blok przedsionkowo-komorowy 3-go stopnia (całkowity)? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zahamowanie zatokowe serca? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna niewydolności węzła zatokowego serca? tak
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zaburzenia pracy stymulatora serca? raczej nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zaburzenia pracy kardiowertera-defibrylatora serca? raczej nie
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w diagnostyce bólu w klatce piersiowej związanego z niedokrwieniem mięśnia serca? raczej nie
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże w diagnostyce duszności w klatce piersiowej związanego z niedokrwieniem mięśnia serca? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna zawał (świeży lub przebyty) czy niedokrwienie mięśnia serca? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przerost mięśnia serca? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna przeciążenie mięśnia serca? nie
Czy rejestrator arytmii EKG rozpozna drogę dodatkową (preekscytacja, zespół WPW)? raczej tak
Czy rejestrator arytmii EKG pomoże zlokalizować drogę dodatkowej (preekscytacja, zespół WPW)? nie

Informacje dodatkowe

Waga 0,018 g
Wymiary 8,2 × 3,2 × 0,35 mm
Małe wymiary, lekkie urządzenie

Rejestrator arytmii EKG (Kardia Mobile) to nowoczesne, zminiaturyzowane i certyfikowane urządzenia medyczne

Czas rejestracji

do 200 godzin

Badanie w domu pacjenta

Tak, urządzenie wysyłamy przesyłką kurierską lub do paczkomatu i odbieramy z domu pacjenta.

Bezpieczeństwo i higiena

wysyłamy urządzenie zdezynfekowane i zapakowane w zamknięte zgrzewem opakowanie jednorazowe do sterylizacji

Oczekiwanie na wynik

Standardowo do 3 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do nas. Na życzenie pacjenta (opcja zamówienia) wykonujemy analizę w pierwszej kolejności i wysyłamy wynik do 24h na podany w zamówieniu adres email.

Konsultacja kardiologiczna

Możliwość konsultacji z kardiologiem (lub kardiologiem dziecięcym) opisującym badanie. Umożliwiamy dwa rodzaje konsultacji: tele-konsultację telefoniczną lub kontakt poprzez formularz email.

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

Urządzenia są przez producenta rygorystycznie testowane w zakresie kompatybilności ze smartfonami i tabletami. Aplikację jest dostępna na urządzenia z systemem co najmniej Apple iOS 10.3.3 lub co najmniej Android OS 6.0. Aktualna lista zgodnych urządzeń jest tutaj: https://alivecor.zendesk.com/hc/en-us/articles/1500000449521