Tematy artykułów

Holter EKG

Holter Ciśnieniowy

Rejestrator EKG

Badanie EKG

Bezdech senny

Aktualności

Ciekawostki

Choroby serca

Objawy chorób serca

Kiedy Holter nie wykryje choroby serca?

Treść tego artykułu została zweryfikowana przez kardiologa jako treść informacyjna dla pacjentów.

Kiedy Holter Nie Wykryje Choroby Serca

Monitor Holtera jest małe, przenośne urządzenie, które rejestruje rytm serca osoby przez 24 do 48 godzin. Jest on używany do diagnozowania nieprawidłowości rytmu serca, takich jak arytmia lub kołatanie serca, a także do monitorowania skuteczności leków lub leczenia. Chociaż monitor Holtera jest użytecznym narzędziem, nie zawsze jest niezawodny. W niektórych przypadkach może nie wykryć zaburzeń pracy serca, pozostawiając pacjentów i lekarzy z pytaniami bez odpowiedzi. W tym artykule zastanawiamy się kiedy Holter nie wykryje choroby serca oraz co pacjenci i lekarze mogą zrobić w takich sytuacjach.

Holter EKG a standardowe badanie EKG

Holter EKG to małe, zasilane bateriami urządzenie, które jest przymocowane do klatki piersiowej za pomocą elektrod. Rejestruje ono aktywność elektryczną serca, która jest następnie zapisywana na karcie pamięci. Dane te są później analizowane przez lekarza lub technika w celu identyfikacji wszelkich nieprawidłowości w rytmie serca. Monitor Holtera EKG jest często używany, gdy osoba doświadcza objawów, takich jak zawroty głowy, omdlenia lub kołatanie serca, które mogą być związane z chorobą serca.

Badanie EKG metodą Holtera różni się od standardowego elektrokardiogramu (EKG), który jest migawką aktywności elektrycznej serca wykonaną w określonym momencie. Monitor Holtera rejestruje aktywność serca w dłuższym okresie czasu, co pozwala lekarzom na obserwację wszelkich nieprawidłowości, które mogą wystąpić w ciągu dnia lub nocy. Jest to szczególnie przydatne do wykrywania arytmii, które mogą występować sporadycznie lub podczas snu.

Monitor Holtera ma jednak pewne ograniczenia, które mogą wpływać na jego skuteczność w wykrywaniu chorób serca.

Ograniczenia monitora holterowskiego

Monitor Holtera nie zawsze jest w stanie wykryć nieprawidłowości rytmu serca, nawet jeśli są one obecne. Istnieje kilka powodów, dla których może się to zdarzyć:

Zbyt krótki okres monitorowania

Holter EKG jest zwykle noszony przez 24 do 48 godzin, co może nie być wystarczająco długie, aby uchwycić wszystkie epizody arytmii. Niektóre zaburzenia rytmu serca występują tylko z przerwami lub rzadko i mogą nie zostać wychwycone podczas tego krótkiego okresu monitorowania. 

Aktywność pacjenta

Monitor holterowski może być mniej skuteczny w wykrywaniu arytmii u pacjentów, którzy są bardzo aktywni lub często ćwiczą. Dzieje się tak dlatego, że aktywność fizyczna może maskować lub zaciemniać nieprawidłowe rytmy serca (np. idiopatyczne komorowe zaburzenia rytmu serca) , utrudniając ich wykrycie.

Złe umieszczenie elektrod Holtera EKG

Dokładność monitora Holtera zależy od prawidłowego umieszczenia elektrod na klatce piersiowej. Jeśli elektrody nie są umieszczone prawidłowo, monitor może nie być w stanie wykryć wszystkich nieprawidłowości rytmu serca. W przypadku wad wrodzonych, nep. dekstokardii (prawostronne położenie serca) elektrody nakleja się nietypowo ale wymaga to doświadczonego personelu medycznego.

Wadliwe działanie urządzenia

W rzadkich przypadkach monitor holterowski może działać nieprawidłowo lub nie rejestrować prawidłowo danych. Może to skutkować niedokładnymi lub niekompletnymi danymi, co może utrudnić rozpoznanie choroby serca.

Błędna interpretacja danych

Lekarze i analizujący dane z monitora Holtera mogą źle interpretować wyniki lub przeoczyć subtelne nieprawidłowości w rytmie serca. Może to skutkować wynikiem fałszywie ujemnym, w którym schorzenie serca jest obecne, ale nie zostało wykryte. Ważne jest, aby odczyt badania wykonywała osoba doświadczona. W ramach usługi Holter EKG na platformie DoktorEKG wszystkie badania odczytują tylko kardiolodzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. 

Przestrzeganie zaleceń przez pacjenta

Dokładność monitora holterowskiego zależy od przestrzegania przez pacjenta zasad noszenia urządzenia i stosowania się do instrukcji. Jeśli pacjent zdejmie urządzenie samodzielnie lub nie będzie zapisywał objawów w Dzienniczku Aktywności (dołączanym do każdego badania DoktorEKG) , dokładność badania może być mniejsza.

Alternatywne badania diagnostyczne

Gdy monitor Holtera nie wykryje choroby serca, lekarze mogą zalecić alternatywne testy diagnostyczne, aby zapewnić większy wgląd w zdrowie serca danej osoby. Niektóre z tych testów obejmują:

Holter EKG tygodniowy

Obecne Holtery pozwalają na ciągły zapis EKG przez pełne 7 dni. Monitorowanie EKG, im dłuższe tym daje większe prawdopodobieństwo zapisania zaburzeń rytmu serca czy przewodzenia. Naszym pacjentom polecamy min 3- dniowy Holter EKG, optymalnie 7-dniowy Holter.

Monitor zdarzeń

Monitor zdarzeń jest podobny do monitora holterowskiego (wymaga naklejenie elektrod na klatce piersiowej co może powodować podrażnienia skóry), ale jest noszony przez dłuższy okres czasu, zwykle do 30 dni. Służy do wykrywania nieprawidłowości rytmu serca, które występują rzadko lub z przerwami.

Rejestrator EKG

Monitor zdarzeń jest podobny do monitora holterowskiego, ale jest noszony przez dłuższy okres czasu, zwykle do 30 dni. Służy do wykrywania nieprawidłowości rytmu serca, które występują rzadko lub z przerwami.

Implantowalny rejestrator pętli

Wszczepialny rejestrator pętlowy to niewielkie urządzenie, które wszczepia się pod skórę klatki piersiowej. Monitoruje ono w sposób ciągły aktywność elektryczną serca i może wykryć arytmię występującą w dłuższym okresie, do trzech lat.

Test wysiłkowy

Test wysiłkowy służy do oceny funkcji serca danej osoby podczas aktywności fizycznej. Może on pomóc w wykryciu nieprawidłowości rytmu serca, które mogą wystąpić tylko podczas wysiłku.

Badanie elektrofizjologiczne

Badanie elektrofizjologiczne jest bardziej inwazyjnym badaniem diagnostycznym, które polega na wprowadzeniu cewników do serca w celu pomiaru jego aktywności elektrycznej. Jest ono zazwyczaj stosowane do diagnozowania bardziej złożonych chorób serca, takich jak migotanie przedsionków lub częstoskurcz komorowy.

Znaczenie konsultacji z lekarzem

Jeśli doświadczyłeś niejednoznacznego lub niedokładnego badania monitora Holtera, ważne jest, aby skonsultować się z kardiologiem opisującym badanie, co jest możliwe na DoktorEKG. Może on pomóc w interpretacji wyników i w razie potrzeby zalecić alternatywne badania diagnostyczne. Ważne jest również, aby przestrzegać wszelkich instrukcji, aby zapewnić dokładność badania.

Rozwój technologii Holtera

Pomimo swoich ograniczeń, monitor holterowski pozostaje cennym narzędziem diagnostycznym do wykrywania zaburzeń rytmu serca. W ostatnich latach wprowadzono kilka ulepszeń w technologii monitorów Holtera, które mają na celu zwiększenie ich dokładności i skuteczności. Na przykład niektóre nowsze urządzenia mogą monitorować rytm serca nawet przez 30 dni (przy wymianie baterii co ok 7 dni), co pozwala na dłuższy okres monitorowania. Inne urządzenia wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych i dokładniejszego wykrywania nieprawidłowości.

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo właściwej diagnozy

Istnieje kilka sposobów, które pacjenci mogą podjąć, aby zapewnić dokładność wyników monitora holterowskiego. Obejmują one:

Prawidłowe umieszczenie elektrod Holtera na klatce piersiowej

Upewnij się, że elektrody są prawidłowo umieszczone na klatce piersiowej (wg dołączonej do badania instrukcji). Jeśli nie jesteś pewien, poproś lekarza lub pielęgniarkę o pokazanie prawidłowego umieszczenia. W czasie badania wykonywanego w ramach DoktorEKG nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie udzielą wszelkich wskazówek.

Przestrzeganie zaleceń 

Należy przestrzegać instrukcji podanych w załączonej przez nas broszurce, w tym nosić urządzenie przez zalecany okres i rejestrować wszelkie objawy lub czynności.

Ograniczenie aktywności fizycznej

W okresie monitorowania może zajść konieczność unikać forsownych ćwiczeń lub aktywności fizycznej, ponieważ mogą one maskować część zaburzeń serca lub być powodem licznych artefaktów zapisu. Jeśli wykonujesz wysiłek w czasie badania zaznacz to dokładnie w Dzienniku Aktywności Pacjenta, który otrzymałeś wraz z urządzeniem.

Prowadzenie dziennika

Należy prowadzić Dziennik Aktywności Pacjenta wszelkich objawów lub czynności w okresie monitorowania, ponieważ może to dostarczyć cennych informacji lekarzowi lub technikowi.

Właściwy wybór Holtera do częstości występowania objawów

Czas monitorowania EKG metodą Holtera należy dostosować do częstotliwości  występowania objawów. Oto proponowane rozwiązania:

  • Holter EKG 24h – Wybierz Holter EKG na 24 godziny jeśli objawy występują codziennie.
  • Holter EKG 48h – Wybierz Holter EKG na 48 godzin jeśli objawy występują co nie rzadziej niż co 2-go dzień.
  • Holter EKG 3-dobowy – Wybierz Holter EKG na 3 doby jeśli objawy występują co nie rzadziej niż co 3-ci dzień.
  • Holter EKG 7-dobowy – Wybierz Holter EKG na tydzień jeśli objawy występują co nie rzadziej niż raz w tygodniu.
  • Rejestrator EKG – Wybierz Rejestrator EKG na 4 tygodnie jeśli objawy występują co nie rzadziej niż raz w miesiącu. Badanie rejestratorem EKG może przedłużyć do maksymalnie 1 roku.

Podsumowanie.

Podsumowując, monitor Holtera jest przydatnym narzędziem diagnostycznym do wykrywania nieprawidłowości rytmu serca, ale nie jest nieomylny. Jeśli doświadczyłeś niejednoznacznego lub niedokładnego badania z użyciem monitora Holtera, ważne jest, aby skonsultować się z kardiologiem i rozważyć alternatywne badania diagnostyczne.

udostępnij innym na: